สนามกอล์ฟ ขนาดของสนามเท่าไหร่ ?

สนามกอล์ฟ

สนามกอล์ฟ เป็นสถานที่สำหรับเล่นกีฬากอล์ฟ โดยสนามกอล์ฟมาตรฐานจะมีทั้งหมด 18 หลุม สนามกอล์ฟโดยทั่วไปจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารสโมสร สนามไดร์ฟ สนามพัตต์ ร้านอาหาร และร้านค้า

ขนาดของสนามกอล์ฟสามารถแบ่งออกดังนี้

สนามกอล์ฟ 18 หลุม เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานที่มีหลุมทั้งหมด 18 หลุม ระยะทางรวมของสนามกอล์ฟ 18 หลุมจะอยู่ที่ประมาณ 6,800 ถึง 7,200 หลา ต้องใช้พื้นที่ในการทำสนามกอล์ฟประมาณ 500 ถึง 700 ไร่

สนามกอล์ฟ 9 หลุม เป็นสนามกอล์ฟที่มีหลุมทั้งหมด 9 หลุม ระยะทางรวมของสนามกอล์ฟ 9 หลุมจะอยู่ที่ประมาณ 3,400 ถึง 3,600 หลา ต้องใช้พื้นที่ในการทำสนามกอล์ฟประมาณ 250 ถึง 350 ไร่

สนามกอล์ฟมินิ เป็นสนามกอล์ฟที่มีหลุมทั้งหมด 9 หลุมหรือ 18 หลุม ระยะทางแต่ละหลุมจะสั้นกว่าสนามกอล์ฟมาตรฐาน โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 50 ถึง 100 หลา ต้องใช้พื้นที่ในการทำสนามกอล์ฟประมาณ 50 ถึง 100 ไร่

นอกจากขนาดของสนามกอล์ฟแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อขนาดของสนามกอล์ฟ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ การออกแบบสนามกอล์ฟ และประเภทของหญ้าที่ใช้ในสนามกอล์ฟ

สรุป

สนามกอล์ฟที่มีภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาหรือมีต้นไม้ใหญ่ จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสนามกอล์ฟที่มีภูมิประเทศเรียบหรือมีต้นไม้น้อย สนามกอล์ฟที่มีการออกแบบที่ท้าทายและต้องใช้ความแม่นยำในการตีลูกกอล์ฟ จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสนามกอล์ฟที่มีการออกแบบที่ง่ายและเหมาะกับผู้เล่นทุกระดับฝีมือ สนามกอล์ฟที่ใช้หญ้าชนิดพิเศษที่มีราคาแพง จะมีขนาดที่เล็กกว่าสนามกอล์ฟที่ใช้หญ้าชนิดทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม : กอล์ฟ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ถุงกอล์ฟ ของนักกอล์ฟต้องพกอะไรบ้าง ?